top of page

תמלול, תרגום והפקת כתוביות

שלוש סיבות עיקריות להטמעת כתוביות בסרט שלך:

👈 האחת היא הנגשת התוכן המוצג לאוכלוסיות שמוגבלות ביכולת השמיעה.

👈 השנייה היא הנגשת התוכן לשפת אם של הצופה, במידה ואינו דובר את השפה שבסרטון.=-

👈 והשלישית? תוכן הוידאו/המסר המועבר יקלט הרבה יותר טוב!

כמובן שיש עוד אין סיפור סיבות לתמלול ותרגום סרט, אם זה להדגשת מסר או קידום אורגני ביוטיוב וגוגל, אבל הדגש הוא שיש צורך ויש סיבה.

​​

אני אפרט את הסיבה השניה, מפני שזה לא ברור כמו שזה נשמע: כשאתם צופים בסרט, גם אם בעברית, העניים אוטומטית 'יורדות' לתרגום.

אם הצופה פספס מילה הוא יקרא אותה בתרגום ולא יעצור את כל הסרט, כלומר לא יעשה פאוז למחשבות שלו.

התרגום מאזן. תנועות חדוד, צבעוניות, דובר עם המון אקססוריז... התרגום שם למקד את הצופה

 

 

אני מתרגמת מהשפה האנגלית ומתמללת משמיעה כתוביות מדויקות, לרבות הגהה על הטקסט ועריכת לשונית. לפני הטמעת הכתוביות הלקוח יאשר סופית.

הכתוביות ישלחו אלייך לאישור סופי,

לפני הטמאה.

פיסוק הטקסט בהתאם לחוקי הפיסוק והעריכה.

תרגום משמיעה:

בלי רובוט, בלי אפליקציות.

טיפול אישי בלבד. 

הוספת טייטל לשמות, מקומות ושעות,

כתוביות לחיזוק והדגשה ועוד.

bottom of page